AHEN-GER


AHEN-GER
f. Demirci. Demir yapan veya satan

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.